KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
THE KEY FACTORS OF SUCCESS
XXVII. ročník mezinárodní konference
8:30 Přivítání účastníků / Welcome Address
Karel MUZIKÁŘ - Prezident, COMENIUS
8:35 "Klíčové faktory úspěchu I." - co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje
"The Key Factors of Success I." - what is success, what does it depend on and how can it be reached
Martin VONDRÁŠEK
Hana ROHÁČOVÁ
Ivo SKŘENEK
Kamil ČERMÁK
Petr NEUŽIL
Gurvinder WALIA
Oldřich ŠUBRT
10:00 Diskuse / Discussion
10:45 Kávová přestávka / Coffee Break
11:15 "Klíčové faktory úspěchu II." - co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje
"The Key Factors of Success II." - what is success, what does it depend on and how can it be reached
Alessandro PASQUALE
Veronika KUCHYŇOVÁ ŠMIGOLOVÁ
J.E. Alexis DUTERTRE
Tomasz WIATRAK
J.E. Anna AZARI
Radoslaw KEDZIA
Ladislav VERNER
12:30 Diskuse / Discussion
13:00 Kulatý stůl Comenia (diskusní oběd)
Round Table of Comenius (discussion lunch)