KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU
THE KEY FACTORS OF SUCCESS
XXVIII. ročník mezinárodní konference
8:30 Přivítání účastníků / Welcome Address
Karel MUZIKÁŘ - Prezident, COMENIUS
8:35 "Klíčové faktory úspěchu I." - co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje
"The Key Factors of Success I." - what is success, what does it depend on and how can it be reached
Karel ŘEHKA
Cyril SVOZIL jr.
Wolfram SCHLEUTER
Jan ODEHNAL
J.E. Hemant H. KOTALWAR
Mons. Jan BALÍK
Monika NEBESKÁ
10:00 Diskuse / Discussion
10:45 Kávová přestávka / Coffee Break
11:15 "Klíčové faktory úspěchu II." - co je skutečný úspěch, na čem závisí a jak se dosahuje
"The Key Factors of Success II." - what is success, what does it depend on and how can it be reached
Pavel TYKAČ
Jiřina NEPALOVÁ
Ladislav VERNER
Tomáš KOPEČNÝ
Marcel ČERVENÝ
Jiří ŠTEFL
Tomáš RAŠKA
12:30 Diskuse / Discussion
13:00 Kulatý stůl Comenia (diskusní oběd)
Round Table of Comenius (discussion lunch)